kusalathero-dutch

English  |  Japanese  |  German  | French  |  Dutch  |  Russian  |  Spanish

Rev. Dangala Kusalagnana thissa thero (BA, MA, Mobil, Psychologist and Buddhist Psychotherapist & Hypnos therapist, international Buddhist Meditation Instructor, Lecturer, Deputy Principyof Sri Sumedha Dhamma school)

Psychologisch hulpverlener en boeddhistisch psychotherapeut

Ik werd geboren in een erg afgelegen dorpje in de zuidelijke provincie van Sri Lanka op 16 maart 1986 als jongste van 6 kinderen. Al heel jong was ik sterk religieus ingesteld, wat mogelijk verband houdt met Samsarische (levenswiel)gewoontes.

Op zevenjarige leeftijd werd ik als ‘novice’ (monnik in opleiding) gewijd met toestemming van mijn ouders, die hier aanvankelijk niet in geïnteresseerd waren.

Na mijn wijding nam mijn kennis van het boeddhisme toe. Aan de universiteit, waar ik mijn BA diploma behaalde in Pali (Hons), kreeg ik de kans meer te leren over andere godsdiensten en filosofieën. Daarna behaalde ik mijn MA aan de boeddhistische en Pali universiteit in Sri Lanka. Ik studeerde ook psychologie en behaalde het diploma in psychologische hulpverlening en boeddhistische psychologie. Na twintig jaar Bhikkhu (monniken)leven, had ik in woudkloosters ervaring in meditatie opgedaan onder verschillende leraren. Tegenwoordig ben ik leraar meditatie op nationaal en internationaal niveau. Ik help gewone mensen hun problemen overwinnen. Mijn voornaamste doel is de mensen te leren mediteren en hen de basiskennis bij te brengen van de boeddhistische leer en wel zo dat gewone mensen dit kunnen toepassen in hun leven.

VERSPREIDING VAN LIEFDEVOLLE VRIENDELIJKHEID VOOR EEN GELUKKIGER LEVEN

We bevinden ons in een staat van onrust en zijn gestrand, omdat we onszelf niet begrijpen. De meeste mensen vinden het moeilijk hun leven in goede banen te leiden, omdat ze niet weten hoe ze de doelstellingen in hun leven kunnen realiseren.

Reeds van in onze kinderjaren hebben we geprobeerd om het geluk te vinden. En we zoeken het nog altijd. We hopen het ook in de toekomst te vinden. Wat betekent dit ? Het houdt in dat niemand op dit moment het geluk ervaart, maar hoopt het in de toekomst te vinden en iedereen is er nu naar op zoek. We zouden moeten het geestelijke en lichamelijk “lijden” begrijpen. Ons doel zou moeten zijn het lijden te overwinnen en heel ons leven gelukkig te blijven. De grootste hinderpaal om dit te bereiken, is ons onvermogen om onze gedachten te controleren. Je bent zo sterk als je kunt leven zonder problemen, slechte wil, misverstanden, ruzie tussen kinderen en ouders, tussen man en vrouw, tussen vrienden, tussen familieleden. Dan zal het geluk u niet in de steek laten. Door slechte gedachten geraakt onze geest vervuild. Indien we geestelijk met niets ‘botsen’, worden we niet het slachtoffer van onze gedachten.

Liefdevolle vriendelijkheid is een gevoel van genegenheid. Eerst moeten we de liefdevolle vriendelijkheid toepassen in ons leven. Er zijn dokters om alle lichamelijke ziektes te

genezen, maar wijzelf moeten onze geest behandelen. De beste behandeling is liefdevolle vriendelijkheid. Als we gewoon zijn met liefdevolle vriendelijkheid naar ons leven te kijken, dan botsen we nooit met iets. De geest die niet botst, is vrij, helder, vredevol en rustig. Een rustige geest neemt geen agressieve beslissingen. Om een gelukkig leven te leiden is het daarom noodzakelijk om de liefdevolle vriendelijkheid te blijven beoefenen.

In het yogacentrum zullen wij u de meditatie van de liefdevolle vriendelijkheid aanleren, zoals ze door Boeddha werd onderwezen. Dit zal jullie inzicht geven om een gelukkig leven te leiden. Vanuit mijn jarenlange, persoonlijke ervaring kan ik jullie verzekeren dat jullie er immens voordeel uit zullen halen. De meditatie van de liefdevolle vriendelijkheid is zo sterk dat mensen die om allerlei redenen uit het leven wilden stappen en koppels met echtscheidingsplannen wegens relatieproblemen, nu een gelukkig leven leiden, omdat ze de meditatie van de liefdevolle vriendelijkheid in de praktijk toepassen.

Het is met deze positieve vooruitgang in de gedachten dat ik jullie uitnodig aan ons programma deel te nemen.

Moge de Triple Gem (Boeddha, Dhamma en Sangha) jullie zegenen…

Share